Voorzitter van de VvE, wie is dat?

Voorzitter van de VvE, wie is dat?

Om met de deur in huis te vallen: de ‘voorzitter van de VvE‘ bestaat niet. Er is een voorzitter van het bestuur en een voorzitter van de vergadering, maar dat is wat wezenlijks anders dan een zogenaamde ‘voorzitter van de VvE’. In dit artikel wordt uiteengezet hoe het zit, en waar het misverstand vandaan komt. En tot slot wordt uitgelegd dat er eigenlijk niet zoveel mis is met de term. In de praktijk dan, dat wel.

Voorzitter van de vergadering is geen bestuurder (tenzij…)

De verschillende organen van de VvE hebben elk hun eigen functies en bevoegdheden. Het belangrijkste orgaan is de vergadering van eigenaren, die alle besluiten mogen nemen en alle bevoegdheden heeft die volgens de splitsingsakte niet aan andere organen zijn toebedeeld. De vergadering wordt geleid door een voorzitter. Die wordt door de verschillende modelreglementen de “voorzitter van de vergadering genoemd”. De voorzitter van de vergadering leidt de vergadering, organiseert deze en zet zijn handtekening als er een uitgave wordt gedaan uit het reservefonds. Hij is echter geen bestuurder van de VvE, tenzij…

…er een meerkoppig bestuur is

Het bestuur van de VvE wordt gevormd door één of meer bestuurders. Als er één bestuurder is, dan is het verboden dat de voorzitter van de vergadering tevens bestuurder van de VvE is. Dat leidt uitzondering als er meerdere bestuurders zijn. In dat geval mag de voorzitter van de vergadering ook lid zijn van het bestuur, maar dat moet niet per se.

Maar wie is dan de ’voorzitter van de VvE’?

Zelfs als de voorzitter van de vergadering tevens lid is van het bestuur, of zelfs voorzitter van het bestuur, bestaat er niet zoiets als een ‘voorzitter van de VvE’. Formeel gesproken dan, want in de praktijk komt het heel vaak voor dat de voorzitter van het bestuur ook de vergaderingen voorzit. Het is dan logisch – en in het dagelijks taalgebruik gebruikelijk – dat hij wordt aangeduid als voorzitter van de VvE. Kortom: formeel gezien bestaat hij niet, maar in de praktijk dus wel degelijk. Op deze website gebruiken we de term echter niet om e.e.a. juridisch zuiver te houden en verwarring te voorkomen, maar in de praktijk is er niet zoveel mis met de term.