• Het afsluiten van een juist verzekeringspakket
 • Het verzorgen van eigenaar mutaties
 • Informatie-welkomstmap toezenden naar nieuwe eigenaren
 • Het volledig uitschrijven van de algemene ledenvergadering
 • Bijwonen algemene ledenvergadering
 • Het verzorgen van de notulen
 • Het verzorgen van het huishoudelijk reglement
 • Het doorlichten en afsluiten van onderhoudscontracten
 • Het aangeven van stook – water – gas afrekeningen en de financiële afwikkeling hiervan
 • Het inschrijven van de VvE bij de Kamer van Koophandel conform wetgeving
 • Toetsen voorgaande jaarrekening(en)
 • Volledige debiteuren administratie