• Het vervaardigen van de jaarrekening (balans-exploitatie en de stand van de bijdrage)
  • Incasseren van de maandelijkse service kosten
  • Verzorgen bijdrage nota
  • Incassoprocedure hanteren bij het uitblijven van betalingen
  • Opstellen van de begroting
  • Prolongeren maandelijkse bijdragen
  • Bijhouden kleine kas